Ürünlerimiz
Ürün Listemiz
Havalandırma ve Toz Toplama
Hakkında Bilgiler
Bize Ulaşın
(0282) 651 55 39
ŞAHİN GROUP - Havalandırma ve Toz Toplama Sistemleri Hakkında

 
 
Havalandırma ve Konfor Havalandırması nedir?
 
Havalandırma, kapalı bir alana doğal ya da mekanik yolla temiz hava akımı sağlanmasıdır. İçeri temiz hava girerken, buna eşdeğer hacimde, zararlı gazlarla, kokularla, tozlar­la kirlenmiş ve ısınmış hava dışarı atılır.
 
Mekanik yolla havalandırma, kapalı böl­melere temiz hava emen ya da kirli havayı dışarı atan fanlarla yapılır. Isı ve rüzgâr gibi etkilere bağlı olmayan mekanik havalandır­ma, kolayca denetlenebilir, bu nedenle de belirli bir hızda hava değişiminin zorunlu olduğu yerlerde yaygın olarak kullanılır. 
 
Hava içeriye mekanik yolla girerken dışarı­ya doğal yolla atılıyorsa, içeride çok düşük pozitif bir basınç oluşacağından hava dışarı­ya doğru sızar. Bu sistem hastanelerin tecrit koğuşları ile atmosferinde toz ve zararlı gaz bulunan fabrikaların bürolarında kullanıldı­ğında, ortam temiz kalır.
 
Hava doğal yolla içeri girerken mekanik yolla dışarı atıldığında ise. çok düşük bir negatif basınç oluşacağından hava sızıntısı içeri doğru gerçekleşir. Okul laboratuvarları, otel mutfakları ve genel tuvaletler gibi yerlerde koku ve dumanların bina dışına kaçmasını önlemek için bu sistem yeğlenir. Aynı biçimde ortamı toz, boya spreyi, du­man ve zararlı gazlarla dolu sanayi tesisle­rinde de bu sistem uygulandığında kirlilik içeride kalır ve çevrenin kirlenmesi önlenir. 
 
Uygulanacağı yerebağlı olarak değişik türden fanlar üretilmektedir. Evlerde ve bürolarda serinlemek amacıyla, bir şaft üzerine üç, dört, altı ya da daha çok kanadın dizildiği basit disk ve pervane türü vantila­törler kullanılır, ama bunlar ısıtıcıların, fil­trelerin ya da bacaların önünde çalıştığında çok gürültü yapar ve oldukça verimsizdir. 
 
Aerodinamik profilli kanatları olan ekse- nel fanlar ise daha verimlidir ama hızlan yüksek olduğundan gürültüye neden olur. Bu gürültü uygun biçimde tasarımlanan susturucularla soğurularak yok edilebilir. Merkezkaç düzenekli (santrifüj) fanlar, bir tambur üzerine ve şaft ya da göbek miliyle eşeksenel durumda tutturulmuş eğimli ka­natlardan oluşur ve dönüş sırasında hava, şaft boyunca emilip kanatların sağladığı merkezkaç kuvvetiyle, sarmal çıkıştan dışarı atılır.
 
Merkezkaç düzenekli fanlar aşırı hız ve gürültü yapmadan oldukça güçlü hava akımı sağlayabildiğinden sessiz ortamlarda yaygın biçimde kullanılır. Küçük konvektörler ve elektrikli ısıtıcılar gibi aygıtlarda sınırlı ola­rak kullanılan başka bir fan türü de, eksenel ve merkezkaç düzenekli fanların bileşimin­den oluşur; bunlarda hava uzunca bir tamburun bir ucundan emilip öbür ucundan dışarı atılır.

 

Toz Toplama Makinesi Nedir? Nasıl Çalışır?

Toz toplama makinesinin görevi devamlı tozlu ve talaşlı üretim yapan makinelerin çıkardıkları toz ve talaşı içine toplamaktır.Bunu içindeki pervanenin elektrik motoru sayesinde dönmesi ile yapar elektrik motoru pervaneyi mil yardımı ile döndürerek bır hava akımı sağlar bu hava akımı yerde veya bacada bulunan emiciler sayesinde toz ve talaşı toz toplama makinesinin çuvalına doldurur.Makinenin 3 adet emicisi bulunmaktadır bunlardan biri yerden emiş yapar diğer ikisi bacada bulunur, bacada bulunan emiciler hortum vasıtasıyla talaşlı üretim yapan makine üzerinden talaş ve tozu emer. 

Makine devamlı toz ve talaş çektiğinden makine çalışır durumda iken maske kullanılmalıdır. Makinenin genel bakımı esnasında elektrikten bağlantısını kesilmelidir. Makinenin alt ve üst toz toplayıcı çuvalları olmadan asla çalıştırılmamalıdır. Makinenin tüm parçaları genel bakımlarında kontrol edilmeli, eksik parça ile kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Makinenin arıza halinde veya herhangi bir halde çalışmaması sonucu değişmesi gereken parçalar yanlıs değiştirilmemelidir.Bu kurallara uyulmadığı takdirde makine ile çalışmak risklidir , iş kazalarına neden olabilir

FİRMA PROFİLİ
BİZE ULAŞIN
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Şahin Grup İlk olarak 1999 yılında Şahin İzolasyon ve İnşaat ile izolasyon sektöründe faaliyete başlamıştır. Isı, su ve ses izolasyonları üzerine yüzlerce uygulama yapıp, devamlı gelişen teknolojiyi yaşam alanlarımıza uygulamaya dönüştürmüştür...
Detaylı Bilgi
Sizlere daha iyi ve daha kısa sürede kaliteli hizmet verebilmemiz için iletişim sayfasından bilgilerinizi girerek size ulaşmamızı sağlayabilir ücetsiz keşif formunu doldurabilirsiniz.
Detaylı Bilgi